Τ. 217 7221009    K. 6981049098    Ε. cardio@tsougos.gr   |   ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Search
Search
Tipos - Arthra
Κλινικές Μελέτες

2023 Κύριος ερευνητής στην πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο Κλινική Δοκιμή Φάσης 3 για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του Διεγέρτη της SGC Βερισιγουάτη/MK-1242 σε Ενήλικες με Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια και Μειωμένο Κλάσμα Εξώθησης (VICTOR).

2022 Κύριος ερευνητής στην πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3Β σχετικά με τις επιδράσεις της semaglutide στην λειτουργική ικανότητα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και περιφερική αρτηριακή νόσο (STRIDE).

2021 Κύριος Ερευνητής στην πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυφλοποιημένη ως προς τον ασθενή και τον ερευνητή μελέτη για τη διερεύνηση των επιδράσεων του ziltivekimab έναντι του εικονικού φαρμάκου στις καρδιαγγειακές εκβάσεις σε ασθενείς με εγκατεστημένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο, χρόνια νεφρική νόσο και συστημική φλεγμονή ZEUS.

2021 Κύριος ερευνητής στην πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη για την απόκριση Δόσης και ασφάλεια ενός από του στόματος PCSK9i, NNC0385 0434, σε ασθενείς με εγκατεστημένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο (ΚΑΝ) ή κίνδυνο εμφάνισης αθηροσκληρωτικής ΚΑΝ υπό αγωγή με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης και άλλη υπολιπιδαιμική θεραπεία που χρήζουν περαιτέρω μείωσης της LDL-χοληστερόλης Oral PCSK9.

2020 Κύριος Ερευνητής σε μία Διπλά Τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Δοκιμή για την επίδραση της Semaglutide στις καρδιαγγειακές εκβάσεις σε άτομα υπέρβαρα ή σε άτομα με παχυσαρκία SELECT.

2020 Κύριος Ερευνητής στην πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυφλοποιημένη ως προς τον ασθενή και τον ερευνητή μελέτη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της από του στόματος λαμβανόμενης σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης σε ενήλικες ασθενείς με μη αποφρακτικού τύπου υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
(nHCM) CLCZ696I12201.

2020 Κύριος Ερευνητής σε μία Διπλά Τυφλή, Τυχαιοποιημένη, Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Πολυκεντρική Δοκιμή για την Αξιολόγηση του Αντικτύπου του Evolocumab στα Μείζονα Καρδιαγγειακά Επεισόδια σε Ασθενείς που Διατρέχουν Υψηλό Καρδιαγγειακό Κίνδυνο Χωρίς Προηγούμενο Έμφραγμα του Μυοκαρδίου ή Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Vesalius).

2018 Κύριος Ερευνητής στην μη παρεμβατική πολυκεντρική μελέτη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ροσουβαστατίνης (PLATOREL) σε ασθενείς με υπερλιπιδαιμία και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (μελέτη Platinum).

2018 Συνερευνητής στη Μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Repatha σε Ευρωπαίους ασθενείς με υπερλιπιδαιμία μέσω σειριακής ανασκόπησης του ιατρικού τους φακέλου.

2017 Κύριος Ερευνητής στην μη παρεμβατική μελέτη για την εκτίμηση της πραγματικής φροντίδας – Περιγραφή της αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας στην Ευρώπη (Assessment of Real LIfe cAre – Describing EuropeaN Heart FailurE Management) (μελέτη ARIADNE)».

2016 Κύριος Ερευνητής στην μη παρεμβατική κλινική μελέτη ασθενών Μετά Από Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο στην Ελλάδα με κωδικό: ¨ΜΚ-0653Α-840/PACSS».

2016 Κύριος Ερευνητής στην πολυκεντρική, ανοικτή προοπτική μελέτη παρατήρησης με τίτλο: «Μελέτη ΠΑΓΟΔΑ-Επίδραση Πιταβαστατίνης ή Ατορβαστατίνης στη Γλυκόζη Ορού μετρίου ως πολύ σοβαρού κινδύνου για ανάπτυξη Σακχαρώδη Διαβήτη Ασθενών» Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης.

2016 Κύριος Ερευνητής σε μια Προοπτική, Πολυκεντρική Μελέτη Παρατήρησης για τον Έλεγχο της Επίδρασης της Από του Στόματος Φλεκαϊνίδης Παρατεταμένη Αποδέσμευσης Flecardia στην Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή στην Ελλάδα – Η μελέτη REFLEC-CR».

2016 Κύριος Ερευνητής στην Ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40 mg/φαινοφιμπράτης 160 mg (Pravafenix®) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική» .

2015 Κύριος Ερευνητής στην προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση συμμόρφωσης των ασθενών στο Irbersartan Actavis ή Ibersartan HCT Actavis στην καθ΄ημέρα κλινική πράξη».

2015 Κύριος Ερευνητής στην μη παρεμβατική προοπτική διαχρονική μελέτη φάσης IV με τίτλο ¨Η χρήση της Ρανολαζίνης στη θεραπεία της Σταθερής Στηθάγχης –RANGER¨».

2015 Κύριος Ερευνητής στην επιδημιολογική μελέτη για την ανίχνευση της κολπικής μαρμαρυγής μέσω διαδικασίας διαλογής κατά την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας {HomeAF]».

Newsletter

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και ενημερώσεις.


2015-2016

Εξειδίκευση στην καρδιακή ανεπάρκεια στην  Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ «Λαϊκό» με κλινικά, και ερευνητικά καθήκοντα  (Διενέργεια διαθωρακικών και διοισοφαγείων ηχωκαρδιογραφημάτων, μελέτη και διενέργεια νεώτερων ηχωκαρδιογραφικων τεχνικών, νεότερες τεχνικές μυοκαρδιακής απεικόνισης – ιστικό Doppler (TDI), δισδιάστατη ιστική παραμόρφωση (2-DSpeckleTracking), Δυναμική  Ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo), χρήση παραγόντων αντίθεσης και εκτίμηση στεφανιαίας  εφεδρείας ταχυτήτων ροής.

Συμβάσεις ΕΛΚΕ, 1/05/2015 έως 28/06/2016.

2013 – 2014

Ειδικός Καρδιολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής σύμφωνα με τον νόμο 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013, τ. Α΄), άρθρο 34 “Θέματα ΑΕΙ”, παρ. 16.

  • Διενέργεια δυναμικής μελέτη των ασθενών για την ανάδειξη στεφανιαίας νόσου με την χρήση δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας
  • Διενέργεια διαθωρακικών και διοισοφαγείων ηχωκαρδιογραφημάτων [Καρδιολογική Κλινική (Π.Γ.Ν) “Αττικόν”]
  • Μελέτη και διενέργεια νεώτερων ηχωκαρδιογραφικων τεχνικών: τρισδιάστατη διαθωρακική και διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία, νεότερες τεχνικές μυοκαρδιακής απεικόνισης- ιστικό Doppler(TDI), δισδιάστατη ιστική παραμόρφωση (2-DSpeckleTracking), Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo), χρήση παραγόντων αντίθεσης και εκτίμηση στεφανιαίας εφεδρείας ταχυτήτων ροής (Ερευνητική δραστηριότητα).

2010–2014

Καρδιολόγος Ιατρείου Καρδιακής Αποκατάστασης,  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  (Π.Γ.Ν) “Αττικόν”. Έμμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  (Π.Γ.Ν) “Αττικόν”

2010–2012

Βασικός ερευνητής στη μελέτη που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της  Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας «Η μελέτη του γονιδίου της φωσφολαμβάνης στον Ελλαδικό χώρο σε ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια». Υπότροφος της  Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

2008–2014

Διδασκαλία στο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών στην εργαστηριακή και κλινική νοσηλευτική καρδιολογία, μεταπτυχιακό πρόγραμμα  της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών) σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθηνών (τμήμα νοσηλευτικής β’ – τμήμα δημόσιας υγιεινής)

2008–2013

Επιστημονικός συνεργάτης Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν», με κλινικά, ερευνητικά και διδακτικά καθήκοντα (θάλαμοι ασθενών, εξωτερικά ιατρεία, καταγραφή ασθενών και δημιουργία βάσης    δεδομένων, σχεδιασμός και διεξαγωγή κλινικών μελετών, εκπαίδευση φοιτητών –   Διενέργεια διαθωρακικών και διοισοφαγείων ηχωκαρδιογραφημάτων, μελέτη και   διενέργεια νεώτερων ηχωκαρδιογραφικών τεχνικών: τρισδιάστατη διαθωρακική και  διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία, νεότερες τεχνικές μυοκαρδιακής απεικόνισης- ιστικό Doppler (TDI), δισδιάστατη ιστική παραμόρφωση (2-DSpeckleTracking), Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo), χρήση παραγόντων αντίθεσης και εκτίμηση στεφανιαίας εφεδρείας ταχυτήτων ροής .

Συμβάσεις ΕΛΚΕ, 1/10/2008 έως 28/02/2014.

2004-2008

Ειδικευόμενος στην Καρδιολογία, Β’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»

2004-2004

Μέλος Υπερτασικού Ιατρείου Α΄ Προπαιδευτικής  Παθολογικής Κλινικής  Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό»

2002-2004

Επιστημονικός συνεργάτης Β’ Παθολογικής Κλινικής Μέλος Υπερτασικού  Ιατρείου, «Θριάσιο», Ελευσίνα, με κλινική και ερευνητική ενασχόληση στην υπέρταση (ερευνητικά πρωτόκολλα και πολυκεντρικές μελέτες για τη θεραπευτική δράση  των σαρτανών, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας της Μελέτης ONTARGET TRANSCEND για την Υπέρταση)

2002-2003

Ειδικευόμενος στην Παθολογία, Β’ Παθολογική Κλινική, Α’ Παθολογική  Κλινική, Π. Γ. Ν. Ε. «Θριάσιο», Ελευσίνα

2001-2002

Στρατιωτική θητεία στο Ελληνικό Ναυτικό (Ιατρός Νοσοκομείου Πόρου,   Τμήμα Επειγόντων και Παθολογικών Περιστατικών).

2001-2001

Ιατρός, Τμήμα Καταδυτικής και Υπερβατικής Ιατρικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

2001-2001

Ιατρός Κέντρου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Π.Α.Λ. (Πολεμικό Ναυτικό)

2000-2001

Καθηγητής στο Ι.Ε.Κ. Αυγερινοπούλου, Αθήνα (Διδασκαλία – Πρώτες Βοήθειες, Διαιτολογία, Δερματολογία, Φυσιολογία)

1999-2000

Αγροτικός Ιατρός στο Κ.Υ. Κάτω Κλειτορίας, Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

1999-2000

Τρίμηνη εκπαίδευση (Παθολογία – Καρδιολογία – Χειρουργική), Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας  «Ο Άγιος Ανδρέας»