Λίγα λόγια
για τον ιατρό

Ο Ηλίας Τσούγκος είναι Καρδιολόγος, Διευθυντής της ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου της Κύπρου και πρόεδρος της ομάδας εργασίας κλινικής καρδιολογίας του Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας. Έχει επιτελέσει επί 5 συναπτά έτη Διευθυντής της Β΄Καρδιολογικής Κλινικής του ENHC και είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και διατέλεσε τις βασικές του σπουδές.

Τα προηγούμενα 10 έτη εργαζόταν ως Πανεπιστημιακός υπότροφος με κλινικό, εκπαιδευτικό και διδακτικό έργο. Επίσης διετέλεσε καθηγητής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο “Νοσηλευτική Καρδιολογία” επί 4 συναπτά έτη. Έχει μετεκπαίδευση στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας, στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς αλλά και σε προγράμματα αποκατάστασης και αποθεραπείας ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Έχει επίσης εξειδίκευση στις νεότερες τεχνικές των καρδιολογικών υπερήχων.

Είναι ταμίας του Ελληνικού Κολλεγίου καρδιολογίας, μέλος της Ευρωπαϊκής και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, μέλος της Επιστημονικής Eπιτροπής της Καρδιολογικής Εταιρείας καθώς και άλλων επιστημονικών ενώσεων. Ήταν κύριος ερευνητής των μελετών “On target”  και “Manage- HF” καθώς επίσης και της μελέτης του γονιδίου της φωσφολαμβάνης στον Ελλαδικό χώρο σε ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια. Έχει συνολικά δημοσιεύσει πάνω από 50 επιστημονικά άρθρα, 15 πλήρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά και 38 σε εθνικά περιοδικά. Ακόμα συμμετείχε στην παρουσίαση πάνω από 100 άρθρων υπό τη μορφή περιλήψεων σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Είναι κριτής σε πολλά διεθνή ιατρικά περιοδικά και έχει συγγράψει κεφάλαια επιστημονικών συγγραμμάτων καθώς και μεγάλο αριθμό άρθρων σε περιοδικά και εφημερίδες. Τιμήθηκε με υποτροφία της ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας.

2016-Σήμερα

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

2020-Σήμερα

Διευθυντής ΣΤ΄ Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

2015-2020

Διευθυντής Β΄Καρδιολογικής Κλινικής Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center

2016-Σήμερα

Ιατρός καρδιολόγος της Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας

2015-2016

Εξειδίκευση στην καρδιακή ανεπάρκεια στην  Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ «Λαϊκό» με κλινικά, και ερευνητικά καθήκοντα  (Διενέργεια διαθωρακικών και διοισοφαγείων ηχωκαρδιογραφημάτων, μελέτη και διενέργεια νεώτερων ηχωκαρδιογραφικων τεχνικών, νεότερες τεχνικές μυοκαρδιακής απεικόνισης – ιστικό Doppler (TDI), δισδιάστατη ιστική παραμόρφωση (2-DSpeckleTracking), Δυναμική  Ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo), χρήση παραγόντων αντίθεσης και εκτίμηση στεφανιαίας  εφεδρείας ταχυτήτων ροής.

Συμβάσεις ΕΛΚΕ, 1/05/2015 έως 28/06/2016.

2013 – 2014

Ειδικός Καρδιολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής σύμφωνα με τον νόμο 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30-1-2013, τ. Α΄), άρθρο 34 “Θέματα ΑΕΙ”, παρ. 16.

 • Διενέργεια δυναμικής μελέτη των ασθενών για την ανάδειξη στεφανιαίας νόσου με την χρήση δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας
 • Διενέργεια διαθωρακικών και διοισοφαγείων ηχωκαρδιογραφημάτων [Καρδιολογική Κλινική (Π.Γ.Ν) “Αττικόν”]
 • Μελέτη και διενέργεια νεώτερων ηχωκαρδιογραφικων τεχνικών: τρισδιάστατη διαθωρακική και διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία, νεότερες τεχνικές μυοκαρδιακής απεικόνισης- ιστικό Doppler(TDI), δισδιάστατη ιστική παραμόρφωση (2-DSpeckleTracking), Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo), χρήση παραγόντων αντίθεσης και εκτίμηση στεφανιαίας εφεδρείας ταχυτήτων ροής (Ερευνητική δραστηριότητα).

2010–2014

Καρδιολόγος Ιατρείου Καρδιακής Αποκατάστασης,  Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  (Π.Γ.Ν) “Αττικόν”. Έμμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημίου Αθηνών Β΄ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  (Π.Γ.Ν) “Αττικόν”

2010–2012

Βασικός ερευνητής στη μελέτη που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της  Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας «Η μελέτη του γονιδίου της φωσφολαμβάνης στον Ελλαδικό χώρο σε ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια». Υπότροφος της  Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

2008–2014

Διδασκαλία στο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών στην εργαστηριακή και κλινική νοσηλευτική καρδιολογία, μεταπτυχιακό πρόγραμμα  της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών) σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθηνών (τμήμα νοσηλευτικής β’ – τμήμα δημόσιας υγιεινής)

2008–2013

Επιστημονικός συνεργάτης Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν», με κλινικά, ερευνητικά και διδακτικά καθήκοντα (θάλαμοι ασθενών, εξωτερικά ιατρεία, καταγραφή ασθενών και δημιουργία βάσης    δεδομένων, σχεδιασμός και διεξαγωγή κλινικών μελετών, εκπαίδευση φοιτητών –   Διενέργεια διαθωρακικών και διοισοφαγείων ηχωκαρδιογραφημάτων, μελέτη και   διενέργεια νεώτερων ηχωκαρδιογραφικών τεχνικών: τρισδιάστατη διαθωρακική και  διοισοφάγεια ηχωκαρδιογραφία, νεότερες τεχνικές μυοκαρδιακής απεικόνισης- ιστικό Doppler (TDI), δισδιάστατη ιστική παραμόρφωση (2-DSpeckleTracking), Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo), χρήση παραγόντων αντίθεσης και εκτίμηση στεφανιαίας εφεδρείας ταχυτήτων ροής .

Συμβάσεις ΕΛΚΕ, 1/10/2008 έως 28/02/2014.

2004-2008

Ειδικευόμενος στην Καρδιολογία, Β’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»

2004-2004

Μέλος Υπερτασικού Ιατρείου Α΄ Προπαιδευτικής  Παθολογικής Κλινικής  Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενικό Νοσοκομείο «Λαϊκό»

2002-2004

Επιστημονικός συνεργάτης Β’ Παθολογικής Κλινικής Μέλος Υπερτασικού  Ιατρείου, «Θριάσιο», Ελευσίνα, με κλινική και ερευνητική ενασχόληση στην υπέρταση (ερευνητικά πρωτόκολλα και πολυκεντρικές μελέτες για τη θεραπευτική δράση  των σαρτανών, Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας της Μελέτης ONTARGET TRANSCEND για την Υπέρταση)

2002-2003

Ειδικευόμενος στην Παθολογία, Β’ Παθολογική Κλινική, Α’ Παθολογική  Κλινική, Π. Γ. Ν. Ε. «Θριάσιο», Ελευσίνα

2001-2002

Στρατιωτική θητεία στο Ελληνικό Ναυτικό (Ιατρός Νοσοκομείου Πόρου,   Τμήμα Επειγόντων και Παθολογικών Περιστατικών).

2001-2001

Ιατρός, Τμήμα Καταδυτικής και Υπερβατικής Ιατρικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

2001-2001

Ιατρός Κέντρου Εκπαίδευσης Κ.Ε.Π.Α.Λ. (Πολεμικό Ναυτικό)

2000-2001

Καθηγητής στο Ι.Ε.Κ. Αυγερινοπούλου, Αθήνα (Διδασκαλία – Πρώτες Βοήθειες, Διαιτολογία, Δερματολογία, Φυσιολογία)

1999-2000

Αγροτικός Ιατρός στο Κ.Υ. Κάτω Κλειτορίας, Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

1999-2000

Τρίμηνη εκπαίδευση (Παθολογία – Καρδιολογία – Χειρουργική), Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας  «Ο Άγιος Ανδρέας»

Συμμετοχή με εργασίες και παρακολούθηση σε περισσότερα από 150 διεθνή και Ελληνικά συνέδρια

Προσκεκλημένος ομιλητής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των παρακάτω κλινικών:

 1. Παθολογική κλινική νοσοκομείου «Αττικόν»
 2. Καρδιολογική κλινική νοσοκομείου «Θριάσειο»
 3. Καρδιολογική κλινική νοσοκομείου «Σωτηρία»

2003

Μετεκπαιδευτικά μαθήματα στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Τμήμα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, ΠΓΝ  «Λαϊκό»

2003

Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια στην Υπέρταση

2003

Σεμινάρια Αντιμικροβιακής Χημειοθεραπείας

2002

Σεμινάρια Καρδιοαναπνευστικής Ανάνηψης

2001

Σχολείο Καταδυτικής και Υπερβαρικής Ιατρικής

2015-2016

Εξειδίκευση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια Γ’ Πανεπιστημιακή  Καρδιολογική Κλινική,  Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ  «Λαϊκό»

2011-2012

Εξειδίκευση στις Νεώτερες  Τεχνικές των Υπερήχων (Department of Circulation and Medical Imaging, Faculty of Medicine, Karolinska University of Science and Technology) Sweden

2008-2010

Εκπαίδευση στους υπερήχους καρδιάς και στην Καρδιακή Ανεπάρκεια (Β’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»)

2006-2010

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ  «Αττικόν»

2004-2008

Ειδίκευση στην Καρδιολογία (Β’ Καρδιολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικόν»)

2002-2003

Ειδίκευση στην Παθολογία (Α΄ Παθολογική Κλινική Π.Γ.Ν. Ελευσίνας  «Θριάσιο»)

2000-2001

Δίοπος Ιατρός, Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό, Νοσοκομείο Πόρου

1999-2000

Ιατρός στο Κέντρο Υγείας Κάτω Κλειτορίας – Γ.Ν.Π. Αγ. Ανδρέας

1992-1999

Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

1999

Τρίµηνο Παθολογίας στα πλαίσια εκπλήρωσης Υπηρεσίας Υπαίθρου στο  Γ.Ν.Π. Αγ. Ανδρέας

2015

Τίτλος Εξειδίκευσης στην καρδιακή ανεπάρκεια Γ’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική  Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών, ΠΓΝ  «Λαϊκό»

2014

Τίτλος Εξειδίκευσης Υπερήχων Καρωτίδων: Carotid Ultrasound Course Royal Society of  Medicine London, UK

2010

Διδακτορική Διατριβή: Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών, Μάρτιος 2010. Θέμα: Η συμβολή της ηχωκαρδιογραφίας κόπωσης στην εκτίµηση της βαρύτητας της    στεφανιαίας νόσου, Βαθμός: «Άριστα»

2009

Άδεια Διενέργειας Υπερήχων Καρδιάς: Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2009

Απόκτηση Ελληνικού Διπλώματος Εξειδίκευσης στις Νεώτερες  Τεχνικές των Υπερήχων: [µυοκαρδιακής απεικόνισης-ιστικό Doppler (TDI), δισδιάστατη ιστική παραµόρφωση (2-D Speckle Tracking), στη Δυναµική  Ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo), στην χρήση  παραγόντων αντίθεσης και την εκτίµηση της στεφανιαίας εφεδρείας ταχυτήτων ροής] Υπουργείο Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης

2008

Τίτλος Ειδίκευσης: Καρδιολογία, Νομαρχία Δυτικής Αττικής

1999

Άδεια Ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος: Νομαρχία Δυτικής Αττικής

1999

Πτυχίο Ιατρικής: Ιατρική Σχολή Παν/μίου Αθηνών, Βαθμός: «Λίαν Καλώς».

1991

Απολυτήριο Λυκείου: 1ο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών, Βαθμός: «Άριστα»

 • Προπτυχιακή – Μεταπτυχιακή Εκπαίδευση

  2016 έως σήμερα

  Διδασκαλία στο μάθημα της Καρδιολογίας στους φοιτητές του 5ου έτους στο EUC

  2008-2014
  Διδασκαλία στο πρόγραμμα των μεταπτυχιακών σπουδών στην εργαστηριακή και κλινική  νοσηλευτική καρδιολογία, μεταπτυχιακό πρόγραμμα  της Β ΄ Πανεπιστημιακής  Καρδιολογικής Κλινικής (Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών) σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθηνών (τμήμα νοσηλευτικής β’ – τμήμα δημόσιας υγιεινής).

  2008-2014
  Συμμετοχή στην κλινική άσκηση των φοιτητών του 5ου έτους της Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος «Καρδιολογία» (Β’  Καρδιολογική Κλινική, 2008-2014).

  2008-2014
  Διδασκαλία από αμφιθεάτρου και κλινική άσκηση στους υπερήχους σε ειδικευόμενους Ιατρούς της Καρδιολογίας της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του Παν/μίου Αθηνών (Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, 2008–2014).

  2000-2001
  Καθηγητής στο Ι.Ε.Κ. Αυγερινοπούλου,  Αθήνα (Διδασκαλία- Πρώτες Βοήθειες, Διαιτολογία, Δερματολογία, Φυσιολογία).

 • Διδακτικά Βιβλία

  2017
  Braunwald 10th edition (2017) chapters:

  • The vascular biology of Atherosclerosis
  • Risk markers and the primary prevention of cardiovascular disease
  • Systemic hypertension: Mechanisms and diagnosis
  • Systemic hypertension: Management
  • Lipoprotein disorders and cardiovascular disease
  • Nutrition and cardiovascular and metabolic diseases
  • Exercise-based comprehensive cardiac rehabilitation
  • Integrative approaches to the management of patients with heart disease
  • Personalized and precision cardiovascular medicine
  • Principles of cardiovascular genetics
  • Drug therapies and personalized medicine
  • Biomarkers, proteomics, metabolomics and personalized medicine

  2004
  Βιβλίο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στην παθολογία.
  Τίτλος: «Παθολογία Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής»
  Εκδόσεις Κένταυρος 2004.

  2009
  Συμμετοχή στη συγγραφή, επιστημονική επιμέλεια και διόρθωση του βιβλίου    Καρδιολογίας που διατίθεται για τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών    “ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ”  Τόμοι Ι,ΙΙ,ΙΙΙ .
  Κύριος Συγγραφέας: Κρεμαστινός Δημήτρης Καθηγητής Καρδιολογίας.
  Έτος έκδοσης: 2009. Εκδόσεις Πασχαλίδη.
  Συγγραφή των κεφαλαίων: Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, Οξεία  στεφανιαία συνδρομή χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος.

  2010
  Διδακτορική Διατριβή, Απρίλιος 2010
  Θέμα: «Η συμβολή της ηχωκαρδιογραφίας κόπωσης στην εκτίμηση της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου».

  2013
  Συμμετοχή στη συγγραφή, επιστημονική επιμέλεια και διόρθωση του βιβλίο Καρδιολογίας της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής που διατίθεται για τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
  Κύριος Συγγραφέας: Μαρία Αναστασίου – Νανά, Καθηγήτρια Καρδιολογίας.
  Έτος έκδοσης: 2013. Εκδόσεις Πασχαλίδη.
  Συγγραφή του κεφαλαίου: Ενδοκαρδίτιδα

  Ερευνητικό-Συγγραφικό Έργο

  1. Δημοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά του PubMed:
   •Βιβλιογραφικές Αναφορές (ISI – Web of Science): 105
   •Συνολικός συντελεστής απήχησης (Impact factor): 173,5
  2. Δημοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά εκτός PubMed 1
  3. Kεφάλαια σε Ξενόγλωσσα Βιβλία και Τόμους Πρακτικών: 3
  4. Εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια (περιλήψεις): 14
  5. Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά: 24
  6. Κεφάλαια σε Ελληνικά Βιβλία και Τόμους Πρακτικών: 6
  7. Εργασίες σε Ελληνικά Συνέδρια (περιλήψεις): >30

  Δημοσιεύσεις στην Ελληνική Βιβλιογραφία

  1. Περιοδικό ¨Ελεύθερος τύπος¨ Έτος Έκδοσης Ιούλιος 2018
   Αρτηριακή υπέρταση στους νέους; Απαντήσεις σε δέκα καίρια ερωτήματα
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  2. Περιοδικό ¨Αθηναϊκό πρακτορείο ειδήσεων-Μακεδονικό πρακτορείο ειδήσεων¨ Έτος Έκδοσης Απρίλιος 2018
   Ποίο είδος αρτηριακής πίεσης είναι το πιο επικίνδυνο;
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  3. Περιοδικό ¨Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση¨ Δεκέμβριος 2017
   Άρθρο Ανασκόπησης : Η Στεφανιαία Nόσος στις Γυναίκες
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  4. Περιοδικό “ DOCUMENTO”  Έτος  Έκδοσης  Νοέμβριος 2017
   Δέκα αλήθειες για την κολπική μαρμαρυγή
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  5. Περιοδικό ¨Καθημερινή¨ Έτος Έκδοσης Οκτώβριος 2017
   ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ :Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  6. Περιοδικό ¨Ελεύθερος Τύπος¨ Έτος Έκδοσης Σεπτέμβριος 2017
   Καρδιακή ανεπάρκεια: Διάγνωση και θεραπεία
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  7. Περιοδικό “ΙΑΤΡΙΚΗ” Έτος  Έκδοσης  Σεπτέμβριος 2017
   Άρθρο Ανασκόπησης : Νεότερα δεδομένα στην Καρδιακή Ανεπάρκεια
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  8. Περιοδικό “ΙΑΤΡΙΚΗ” Έτος  Έκδοσης  Φεβρουάριος  2014
   Διαχείριση των ασθενών που λαμβάνουν ασπιρίνη και αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες κατά την περιεγχειρητική περίοδο
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  9. Συμμετοχή στη συγγραφή, επιστημονική επιμέλεια και διόρθωση του βιβλίου Καρδιολογίας της Β’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής που διατίθεται για τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
   Κύριος Συγγραφέας: Μαρία Αναστασίου – Νανά, Καθηγήτρια Καρδιολογίας.
   Έτος έκδοσης: 2013. Εκδόσεις Πασχαλίδη.
   Συγγραφή του κεφαλαίου: Ενδοκαρδίτιδα
  10. Περιοδικό Καρδιολογική Γνώμη 2013 / Τόμος 8 Τεύχος 3 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος)
   Αθηροθρόμβωση και υψηλού κινδύνου αθηρωματική πλάκα. Αντιλήψεις περί εξέλιξης της αθηρωματικής πλάκας
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  11. Περιοδικό Καρδιολογική Γνώμη 2013 / Τόμος 8 Τεύχος 2 (Μάιος-  Ιούνιος)
   Παθήσεις της πνευμονικής βαλβίδας
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
  12. Περιοδικό Καρδιολογική Γνώμη 2013 / Τόμος 8 Τεύχος 2 (Μάιος-  Ιούνιος)
   Προσέγγιση του ασθενούς με οιδήματα κάτω άκρων
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  13. Περιοδικό Καρδιολογική Γνώμη 2013 / Τόμος 8 Τεύχος 1 (Ιανουάριος  – Μάρτιος)
   Διαχείριση ασθενών με θωρακικό πόνο / Θωρακικός πόνος
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  14. Περιοδικό Εξελίξεις 2013 και Προοπτικές 2014- Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   Εξελίξεις στην  ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση ασθενών με διατατική μυοκαρδιοπάθεια
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  15. Περιοδικό Εξελίξεις 2013 και Προοπτικές 2014- Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   Διακοπή Καπνίσματος σε Καρδιαγγειακούς Ασθενείς
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  16. Περιοδικό Καρδιολογική Επιθεώρηση  2012 / Τόμος 53, Τεύχος 5 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος)
   Η Αθλητική Καρδιά και η Καρδιαγγειακή Φροντίδα του Αθλητή
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΝΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
  17. Περιοδικό Καρδιολογική Επιθεώρηση 2012 / Τόμος 53, Τεύχος 3 (Μάιος – Ιούνιος)
   Η Προγνωστική Αξία του Όγκου του Αριστερού Κόλπου
   Συγγραφείς: ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΓΚΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΓΡΕΣ
  18. Περιοδικό Καρδιολογική Επιθεώρηση  2012 / Τόμος 53, Τεύχος 1 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος)
   Ο Ρόλος της Ηχωκαρδιογραφίας στη Διάγνωση, Αντιμετώπιση και Θεραπεία Ασθενών με Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  19. Περιοδικό Καρδιολογική Γνώμη 2012/ Τόμος 7 Τεύχος 3 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος)
   Νεότερα δεδομένα στην ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση  της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  20. Περιοδικό Εξελίξεις 2012 και Προοπτικές 2013 –  Β΄ Πανεπιστημιακή  Καρδιολογική Κλινική
   Νεότερα ηχωκαρδιογραφικά δεδομένα στις μυοκαρδιοπάθειες
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  21. Περιοδικό Καρδιολογική Γνώμη 2011 / Τόμος 6 Τεύχος 3 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος)
   Ο ρόλος του ηχωκαρδιογραφήματος σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΝΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
  22. Περιοδικό Καρδιολογική Γνώμη 2011/ Τόμος 6 Τεύχος 4 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος):320-326
   Διαγνωστική προσπέλαση σε διαβητική καρδιά
   Συγγραφείς: Ηλίας ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
  23. Περιοδικό Καρδιολογική Επιθεώρηση 2011 / Τόμος 52, Τεύχος 5 (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος)
   Επισκόπηση του Ηχωκαρδιογραφήματος Κοπώσεως: Χρήσεις, Πλεονεκτήματα, Περιορισμοί
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ
  24. Περιοδικό Εξελίξεις 2011 και Προοπτικές 2012- Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   Ο ρόλος της ηχωκαρδιογραφίας ασθενών με  διατατική μυοκαρδιοπάθεια
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  25. Περιοδικό Εξελίξεις 2011 και Προοπτικές 2012- Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   Νεότερα Δεδομένα για το Κάπνισμα
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  26. Περιοδικό Καρδιολογική Γνώμη 2010 / Τόμος 5 Τεύχος 2 (Ιούλιος – Σεπτέμβριος)
   Ισχαιμική Καρδιοπάθεια Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  27. Περιοδικό Εξελίξεις 2011 και Προοπτικές 2012- Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   Συγκοπτικό επεισόδιο
   Συγγραφείς: ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
  28. Συμμετοχή στη συγγραφή, επιστημονική επιμέλεια και διόρθωση του βιβλίου Καρδιολογίας που διατίθεται για τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών “ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ”  Τόμοι Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
   Κύριος Συγγραφέας: Κρεμαστινός Δημήτρης Καθηγητής Καρδιολογίας.
   Έτος έκδοσης: 2009. Εκδόσεις Πασχαλίδη.
   Συγγραφή των κατωτέρω  κεφαλαίων: 18ο: Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια.
  29. Συμμετοχή στη συγγραφή, επιστημονική επιμέλεια και διόρθωση του βιβλίου Καρδιολογίας που διατίθεται για τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών “ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ”  Τόμοι Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
   Κύριος Συγγραφέας: Κρεμαστινός Δημήτρης Καθηγητής Καρδιολογίας.
   Έτος έκδοσης: 2009. Εκδόσεις Πασχαλίδη.
   Συγγραφή των κατωτέρω  κεφαλαίων: 42ο: Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα – Νεότερα δεδομένα.
  30. Διδακτορική Διατριβή, Απρίλιος 2010
   Θέμα: «Η συμβολή της ηχωκαρδιογραφίας κόπωσης στην εκτίμηση της βαρύτητας της στεφανιαίας νόσου».
  31. Βιβλίο ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής στην παθολογία.
   Τίτλος: «Παθολογία Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής»
   Εκδόσεις Κένταυρος 2004

  Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

  1. The value of a new speckle tracking index including left ventricular global longitudinal strain and torsion in patients with dilated cardiomyopathy.
   In Press
  2. Long-term prognostic value of diastolic exercise echocardiography.
   Tsougos E
   , Paraskevaidis IA, Varounis C, Dagres N, Panou F, Karatzas D, Parissis J, Tsougos I, Anastasiou-Nana M.
   Int J Cardiol. 2013 Oct 25;169(1):e14-6. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.08.118. Epub 2013 Sep 8.
  3. Catheter ablation for atrial fibrillation in patients with left ventricular systolic dysfunction. A systematic review and meta-analysis.
   Dagres N, Varounis C, Gaspar T, Piorkowski C, Eitel C, Iliodromitis EK, Lekakis JP, Flevari P, Simeonidou E, Rallidis LS, Tsougos E, Hindricks G, Sommer P, Anastasiou – Nana M. J Card Fail. 2011 Nov;17(11): 964-70. Epub 2011 Sep 9.
  4. Detection of high-burden coronary artery disease by exercise-induced changes of the E/E’ ratio.
   Tsougos E
   , Paraskevaidis I, Dagres N, Varounis C, Panou F, Karatzas D, Trapali X, Iliodromitis E, Kremastinos DT.
   Int J Cardiovasc Imaging. 2011 Mar 11.
  5. Exercise – induced changes of B-type natriuretic peptide uncover the unknown coronary artery disease in patients with chest pain and normal left ventricular systolic function.
   Paraskevaidis IA, Tsougos E, Varounis C, Dagres N, Karatzas D, Parissis J, KremastinosDT.
   Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2011 Feb; 18(1):72-8.
  6. Diastolic stress echocardiography detects coronary artery disease in patients with asymptomatic type II diabetes.
   Paraskevaidis IA, Tsougos E, Panou F, Dagres N, Karatzas D, Boutati E, Varounis C, Kremastinos DT.
   Coron Artery Dis. 2010 Mar; 21(2):104-12
  7. Mortality after catheter ablation for atrial fibrillation compared with antiarrhythmic drug therapy.
   A meta-analysis of randomized trials.
   Dagres N, Varounis C, Flevari P, Piorkowski C, Bode K, Rallidis, Tsougos E, Leftheriotis D, Sommer P, Hindricks G, Kremastinos DT. Am Heart J. 2009 Jul; 158 (1) :15-20.
  8. Exercise-induced changes in E/E’ ratio in patients with suspected coronary artery disease.
   Tsougos E, Panou F, Paraskevaidis I, Dagres N, Karatzas D, Kremastinos DT. Coron Artery Dis. 2008 Sep; 19(6):405-11.
  9. Novel surface ECG criteria for differentiation between left- and right-sided manifest inferoseptal accessory pathways.
   Dagres N, Wasmer K, Mönnig G, Ohlenburger A, Tsougos E, Kremastinos DT, Borggrefe M, Breithardt G, Eckardt L. Int J Cardiol. 2009 May 29; 134(3):412-4. Epub 2008 Mar 19.
  10. Platelet glycoprotein IIb HPA-3 polymorphism and acute coronary syndromes.
   Lekakis J, Bisti S, Tsougos E, Papathanassiou A, Dagres N, Ikonomidis I, Soteriadou E, Tselepis AD, Goudevenos J, Kremastinos DT. Int J Cardiol. 2008 Jun 23;127(1):46-50. Epub 2007 Jun 11.
  11. Pre-treatment with Irbesartan attenuates left atrial stunning after electrical cardioversion of atrial fibrillation.
   Dagres N, Karatasakis G, Panou F, Athanassopoulos G, Maounis T, Tsougos E, Kourea K, Malakos I, Kremastinos DT, Cokkinos DV. Eur Heart J. 2006 Sep; 27(17):2062-8.
  12. “Echocardiography in the Management of Patients with Heart Failure” submitted to the eBook entitled: “Frontiers in Heart Failure (Volume 1): Clinical Issues”.

  Συντακτικό Έργο Μέλος Συντατικών και Επιστημονικών Επιτροπών

  • Συντακτική επιτροπή περιοδικού «Καρδιολογική Γνώμη» του Ελληνικού Κολεγίου Καρδιολογίας.
  • Συντακτική επιτροπή περιοδικού «Εξελίξεις – Προοπτικές στην Καρδιολογία», Εκδόσεις Πασχαλίδη.
  • Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής ENHC (Ιούνιος 2018-σήμερα)
  • Ελληνικό Κολέγιο Ιατρικών Σπουδών ΕΚΙΣ (Ιδρυτικό μέλος, 2016-σήμερα)
  • Ελληνικό Κολέγιο Καρδιολογίας (Πρόεδρος Επιστημονικής Ένωσης Κλινικής Καρδιολογίας,2015-σήμερα)
  • Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2011 – σήμερα)
  • Ομάδα Εργασίας Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2010 – σήμερα).
  • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (2008 – σήμερα).
  • Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας και Αθηροσκλήρωσης (2004 – 2007).
  • Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (1998 – σήμερα).
  • Υποτροφία εξωτερικού ενός έτους από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (2012) για  μετεκπαίδευση στις νεότερες απεικονιστικές τεχνικές στην καρδιολογία.
  • Υποτροφία εσωτερικού δυο ετών στο Ερευνητικό Πρόγραμμα  «Η μελέτη του γονιδίου της φωσφολαμβάνης σε ασθενείς με  διατατική μυοκαρδιοπάθεια». Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (2010-2011) Επ. Υπεύθυνος:  Δ. Θ. Κρεμαστινός – Ι. Λεκάκης.
 • Προσκεκλημένος Ομιλητής σε Διεθνή και Ελληνικά Συνέδρια

  1. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής από το 2005 (έτος έναρξης), με ομιλίες και παρουσιάσεις περιστατικών:
   • 10/10/2004, Οξέα στεφανιαία σύνδρομα : Επεμβατική ή συντηρητική  αντιμετώπιση;
   • 02/11/2005,  Οξέα στεφανιαία σύνδρομα : Επεμβατική ή συντηρητική  αντιμετώπιση;
   • 01/02/2007, Εξελίξεις στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα
   • 28/01/2008, Οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου.
   • 19/01/2008, Εξελίξεις στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα
   • 28/11/2009, Ηχωκαρδιογραφία κόπωσης
   • 08/05/2010, Προγράμματα διακοπής καπνίσματος σε καρδιαγγειακούς ασθενείς
   • 18/05/2011, Προγράμματα διακοπής καπνίσματος σε καρδιαγγειακούς ασθενείς
   • 20/03/2012, Διατατική μυοαρδιοπάθεια
   • 17/05/2013, Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία
   • 23/06/2014,Βαλβιδοπάθειες
  2. Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ηχωκαρδιογραφίας (Υπ. Αν Καθηγητής Ι. Παρασκευαίδης) της  Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής από το 2008 (έτος έναρξης), με ομιλίες και παρουσιάσεις περιστατικών.
 • Εισηγήσεις σε Συνέδρια και Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

  1. Η. Τσούγκος
   Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα, Νεότερες εξελίξεις 2006.
   Εκπαιδευτικό σεμινάριο Εξελίξεις στην Καρδιολογία: Αττικό Νοσοκομείο.
   19 Οκτωβρίου 2006 Αττικό Νοσοκομείο
  2. Η. Τσούγκος
   Απεικόνιση ΙΙ.
   Εξελίξεις στην Καρδιολογία στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Αττικόν”.
   5 Μαρτίου 2006 Αττικό Νοσοκομείο
  3. Η. Τσούγκος
   Η θέση των Απεικονιστικών Τεχνικών (Ηχωκαρδιογραφία) στην Μυοκαρδιοπάθεια.
   Kλινικό Σεμινάριο: Απεικονιστικές τεχνικές στην Καρδιολογία
   1 Μαρτίου 2008 Hilton, Αθήνα.
  4. Η. Τσούγκος
   Εκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων του Ηχωκαρδιογραφικού εργαστηρίου.
   Αττικό Νοσοκομείο  10 & 17 /12/2009.
  5. Η. Τσούγκος
   Νεότερες απεικονιστικές τεχνικές στην Στεφανιαία Νόσο Ηχωκαρδιογραφία κόπωσης
   Εκπαιδευτικό σεμινάριο: Εξελίξεις στις απεικονιστικές μεθόδους στην Καρδιολογία.
   Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   28 Νοεμβρίου 2009  Αττικό Νοσοκομείο.
  6. Η. Τσούγκος
   Πρωτόκολλα εφαρμογής δυναμικής ηχωκαρδιογραφίας/ηχωκαρδιογραφίας με παράγοντες αντίθεσης σε Στεφανιαία Νόσο (stress / contrast echo).
   Εξελίξεις στην Καρδιολογία στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αττικόν.
   27 Ιανουαρίου 2010 Αττικό Νοσοκομείο
  7. Η. Τσούγκος
   Χρόνια Ισχαιμική Καρδιοπάθεια ΙΙ Λοιπές Μέθοδοι Αντιμετώπισης
   Εξελίξεις στην Καρδιολογία στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Αττικόν”.
   5 Φεβρουαρίου 2010 Αττικό Νοσοκομείο.
  8. Ι. Παρασκευαίδης, Τσούγκος Ηλίας, Ε. Ηλιοδρομίτης
   Καρδιακά προβλήματα σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
   Κλινικά Φροντιστήρια
   Διαχείριση ασθενών με θωρακικό πόνο
   36ο  Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
   5 Μαρτίου  2010, Αθήνα Hilton
  9. Η. Τσούγκος
   Ηχωγραφική εκτίμηση στεφανιαίας εφεδρείας ροής
   9ο  Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων,
   13-14 Απριλίου 2010 Αμφιθέατρο Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθήνας
  10. Η Τσούγκος
   Δυσλιπιδαιμίες: Διαγνωστική προσέγγιση και σύγχρονη φαρμακευτική αντιμετώπιση δυσλιπιδαιμιών.
   Κλινικό σεμινάριο Προληπτική καρδιολογία – Καρδιακή αποκατάσταση
   Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   11 Ιουνίου 2010 Hilton
  11. Η. Τσούγκος
   Μελέτη των πολυμορφισμών του γονιδίου της φωσφολαμβάνης σε ασθενείς με διατατική μυοκαρδιοπάθεια
   Πανελλαδική μελέτη υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
   30ο  Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2010, Αθήνα
  12. Η. Τσούγκος, Κ Λέτσας, Ζ Μάργαρη, Ν Φλέσσας
   Κρίση αναρτημένων ανακοινώσεων
   12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας
   4-6 Φεβρουαρίου  2011 Divani Caravel
  13. Η. Τσούγκος
   Μυοκαρδιοπάθειες στην κλινική πράξη
   Νεότερα δεδομένα στην ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας
   Ετήσιο Σεμινάριο των Ομάδων Εργασίας.
   9 Φεβρουάριου 2011 Λουτράκι
  14. Η. Τσούγκος
   Εκτίμηση της Καρδιακής Λειτουργίας
   Η θέση της συμβατικής Ηχωκαρδιογραφίας
   Κλινικό Σεμινάριο: Απεικονιστικές τεχνικές στην Καρδιολογία
   Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   5 Μαρτίου 2011 Αθήνα Νέο Αμφιθέατρο Κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών
  15. Η. Τσούγκος
   Ηχωκαρδιογραφία στην Διατατική Μυοκαρδιοπάθεια
   Επίκαιρα Καρδιολογικά προβλήματα
   Εξελίξεις στην Καρδιολογία 2011, Αρρυθμίες
   18-20 Μαρτίου 2011 Ξενοδοχείο Valis Resort, Βόλος
  16. Η. Τσούγκος
   Διατατική μυοκαρδιοπάθεια: Λειτουργική ικανότητα και καρδιακή λειτουργία
   Καρδιαγγειακά Νοσήματα  Παθήσεις Μυοκαρδίου – Περικαρδίου
   Εκπαιδευτικά Σεμινάρια  Cambridge University Hospital
   15-17 Απριλίου 2011 Divani Caravel
  17. Η. Τσούγκoς
   Οι βιοδείκτες στη διάγνωση της καρδιακής ανεπάρκειας
   Ολοκληρωµένη φροντίδα της καρδιακής ανεπάρκειας
   24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής
   18-22 Απριλίου 2011Ξενοδοχείο Grecotel Thalasso – Oasis Κυλλήνη.
  18. Η. Τσούγκος
   Όγκος του Αριστερού Κόλπου
   Προγνωστική αξία υπερηχογραφικών μελετών
   10ο  Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων,
   14 Μαΐου 2011 Αμφιθέατρο Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθήνας
  19. Η. Τσούγκος
   Προγνωστική αξία υπερηχογραφικών μελετών
   9ο  Σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας των Καρδιαγγειακών Παθήσεων,
   13-14 Μάιου 2011 Αμφιθέατρο Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθήνας
  20. Η. Τσούγκος
   Παράγοντες κινδύνου και καρδιαγγειακή νόσος 2011
   Τι νεότερο στη διακοπή καπνίσματος
   Περιφερικές εκδηλώσεις Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής νόσου
   25-28 Μαΐου 2011 Kalavrita Canyon
  21. Η. Τσούγκος
   Παράγοντες κινδύνου και καρδιαγγειακή νόσος 2011
   Κατευθυντήριες οδηγίες στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα
   Περιφερικές εκδηλώσεις Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής νόσου
   25-28 Μαίου 2011 Kalavrita Canyon
  22. Η. Τσούγκος
   Παρουσίαση περιστατικών διακοπής καπνίσματος
   Κλινικό Σεμινάριο: Προληπτική Καρδιολογία
   Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   4 Ιουνίου 2011 Αθήνα Νέο Αμφιθέατρο Κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών
  23. Η. Τσούγκος
   The role of echocardiography in myocarditis and dilated cardiomyopathy
   Inflammatory and Metabolic Cardiomyopathies
   New Insights in Cardiomyopathies
   10-11 June  2011 Thessaloniki Greece
  24. Η. Τσούγκος
   Μυοκαρδιοπάθειες στην κλινική πράξη
   Νεότερα δεδομένα στην ηχωκαρδιογραφική εκτίμηση της διατατικής μυοκαρδιοπάθειας
   31ο  Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 2011, Θεσσαλονίκη
  25. Η. Τσούγκος
   Διακοπή Καπνίσματος
   Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού (case report) στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Αττικόν”.
   15 Οκτωβρίου 2011, Αθήνα.
  26. Η. Τσούγκος
   Στρογγυλό τραπέζι «Εξελίξεις στην Καρδιαγγειακή απεικόνιση» Ηχωκαρδιογραφία 2011
   7ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εξελίξεις 2011 και Προοπτικές 2012 στην Καρδιολογία
   9-12 Δεκεμβρίου 2011 Divani Caravel
  27. Η. Τσούγκος
   Εκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων του Ηχωκαρδιογραφικού εργαστηρίου.
   Αττικό Νοσοκομείο:  03/02/2012 – 17/3/2012.
  28. Η. Τσούγκος
   Βαλβιδοπάθειες
   Εξελίξεις στην Καρδιολογία στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Αττικόν”.
   14 Απριλίου 2012 Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα.
  29. Η. Τσούγκος
   Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση Μυοκαρδιοπαθειών
   8ο  Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας,
   15-17 Ιουνίου 2012 Ξενοδοχείο Ρόδος Παλάς, Ρόδος
  30. Η. Τσούγκος
   Ενδιαφέροντα Περιστατικά, Απεικονιστικό.
   Β Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   8ο  Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο, Εξελίξεις 2012 και Προοπτικές 2013 στην Καρδιολογία
   14-15 Δεκεμβρίου 2012 Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα
  31. Η. Τσούγκος
   Διαγνωστικός και Προγνωστικός Ρόλος της Δισδιάστατης Παραμόρφωσης (2d strain) στις Μυοκαρδιοπάθειες
   Νεότερες Ηχωκαρδιογραφικές Τεχνικές
   Πανελλήνια Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας.
   14-16 Φεβρουάριου 2013, Θεσσαλονίκη
  32. Η. Τσούγκος
   Συμβατική Ηχωκαρδιογραφία
   Κλινικό Σεμινάριο: Καρδιακή Απεικόνιση
   Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   2 Μαρτίου 2013 Αθήνα Νέο Αμφιθέατρο Κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών
  33. Η. Τσούγκος
   Βαλβιδοπάθειες
   Εξελίξεις στην Καρδιολογία στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Αττικόν”.
   9 Απριλίου 2013 Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα.
  34. Η. Τσούγκος
   Διαφορική Διάγνωση Μυοκαρδιοπαθειών απο Αθλητές και Φυσιολογικά Νέα Άτομα
   9ο  Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας,
   07-08 Ιουνίου 2013 Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου Χανιά
  35. Η. Τσούγκος
   Ο Ρόλος της Άσκησης και των Προγραμμάτων Αποκατάστασης στην Καρδιακή Ανεπάρκεια
   Διάγνωση και Εναλλακτικές Θεραπείες στην Καρδιακή Ανεπάρκεια
   Εξελίξεις στην Καρδιολογία 2013, Καρδιακή Ανεπάρκεια
   13-15 Σεπτεμβρίου 2013 Ξενοδοχείο Αμαλία, Ναύπλιο
  36. Η. Τσούγκος
   Ο ρόλος της άσκησης και των προγραμμάτων αποκατάστασης
   Διάγνωση και  εναλλακτικές θεραπείες στην καρδιακή ανεπάρκεια
   Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας, Εξελίξεις στην Καρδιολογία, Καρδιακή Ανεπάρκεια,
   13 – 15 Σεπτεμβρίου 2013, Ναύπλιο, Ξενοδοχείο «Αμαλία»
  37. E. Tsougos
   Stress Echo vs Stress MRI
   MULTIMODALITY IMAGING
   13th Cardiovascular MRI Workshop
   18 September 2013 Eugenides Foundation, Athens, Greece
  38. Η. Τσούγκος
   Αποκατάσταση του εμφραγματία. Επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα μετά το έμφραγμα μυοκαρδίου
   Ερωτήματα στην Κλινική Πράξη
   16ο Πανελλήνιο Συνέδριo Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου
   3-5 Οκτωβρίου 2013  Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL, Αθήνα
  39. Η. Τσούγκος
   Μάζες καρδιακών κοιλοτήτων
   Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
   Πρόγραμμα Συναντήσεων της Δευτέρας της Ομάδας Ηχωκαρδιολογίας
   Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 Αμφιθέατρο Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Αθήνα
  40. Η. Τσούγκος
   Στρογγυλό τραπέζι «Ενδιαφέροντα Περιστατικά»
   9ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Εξελίξεις 2013 και Προοπτικές 2014 στην Καρδιολογία
   6-9 Δεκεμβρίου 2013 Divani Caravel, Αθήνα
  41. Η. Τσούγκος
   Στρογγυλό τραπέζι «Αντιμετώπιση χειρουργικού ασθενούς υπό αντιπηκτική /αντιαιμοπεταλιακή αγωγή»
   Εκπαιδευτικά σεμινάρια χειρουργικής, εισήγηση Διαχείριση των ασθενών που λαμβάνουν ασπιρίνη και αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες κατά την περιεγχειρητική περίοδο
   24 Ιανουαρίου 2014 Νοσοκομείο Γεννηματάς
  42. Η. Τσούγκος
   Φαρμακευτική Αντιμετώπιση Σταθερής Στηθάγχης με Νεότερα Φάρμακα
   Επιστημονική Αντιπαράθεση
   Πανελλήνια Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας.
   20-22 Φεβρουάριου 2014, Θεσσαλονίκη
  43. Η. Τσούγκος
   Ελικοειδής Κίνηση της Καρδιάς (Rotation Twisting Torsion), Τι είναι και ποιά η σημασία της.
   Εξειδικευμένες Τεχνικές
   Πανελλήνια Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας.
   20-22 Φεβρουάριου 2014, Θεσσαλονίκη
  44. Η. Τσούγκος
   Διαφορική διάγνωση θωρακικού άλγους
   Εκτίμηση θωρακικού άλγους
   Κλινικό Σεμινάριο: Καρδιακή Απεικόνιση
   Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
   22 Μαρτίου 2014 Αθήνα Νέο Αμφιθέατρο Κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών
  45. Η. Τσούγκος
   Βαλβιδοπάθειες
   Εξελίξεις στην Καρδιολογία στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Αττικόν”.
   8 Απριλίου 2014 Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα.
  46. Η. Τσούγκος
   Παθήσεις πνευµονικής βαλβίδος
   ΒΑΛΒΙ∆ΟΠΑΘΕΙΕΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ
   Σεµινάρια Ειδικευοµένων EKE διετούς διάρκειας 2013-2015
   Αµφιθέατρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Ποταµιανού 6,
   20-22 Ιουνίου 2014, Αθήνα.
  47. Η. Τσούγκος
   Βιβλιογραφική Ενημέρωση
   Εξελίξεις στην Καρδιολογία στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου “Αττικόν”.
   23 Ιουνίου 2014 Αττικό Νοσοκομείο, Αθήνα.
  48. E. Tsougos
   ECHO
   MULTIMODALITY IMAGING IN HEART FAILURE
   14th Cardiovascular MRI Workshop
   20 September 2014 Eugenides Foundation, Athens, Greece
  49. Η. Τσούγκος
   Στρογγυλό τραπέζι «Εξελίξεις στην Καρδιολογία»
   ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
   4ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2014 Τι Νεότερο στην Ιατρική
   27-29  Νοεμβρίου 2014 Royal Olympic Hotel, Αθήνα
  50. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής «Πολυπαραγοντική αντιμετώπιση του καρδιαγγειακού κινδύνου»
   23η Εκπαιδευτική Συνάντηση της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης 24-25 Μάϊου 2015, Ναύπλιο
  51. Η.Τσούγκος
   Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Προληπτική Καρδιολογία»
   Ελληνικό Κολλέγιο Καρδιολογίας
   05 Ιουνίου 2015, Αθήνα
  52. Η.Τσούγκος
   Ομιλία με τίτλο « Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση της Μικτής Δυσλιπιδαιμίας»
   24 Ιουνίου 2015, Πάτρα
  53. Η.Τσούγκος
   Στρογγυλό Τραπέζι με τίτλο «ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ» σχολιαστής με θέμα Υπετριγλυκεριδαιμία και καρδιαγγειακά. Πού βρισκόμαστε σήμερα
   18ο Πανελλήνιο Συνέδριό Ελληνική Εταιρεία Λιπιδιολογίας, Αθηροσκλήρωσης και Αγγειακής Νόσου
   24 Οκτωβρίου 2015, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL
  54. Η.Τσούγκος
   Στρογγυλό τραπέζι «Αρρυθμίες: Ειδικές καταστάσεις»
   36ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο
   31 Οκτωβρίου 2015, Αθήνα
  55. Η.Τσούγκος
   Στρογγυλό τραπέζι «Άσκηση και καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση»
   17ο Πανελληνίο Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας
   05 Φεβρουαρίου 2016, Αθήνα
  56. Η.Τσούγκος
   Σχολιαστής «Θεραπεία στην  Καρδιακή ανεπάρκεια»
   3ο Συνέδριο Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος,
   19 Μαρτίου 2016, Καλαμπάκα
  57. Η.Τσούγκος
   Physiuric marketing presentation, «Ουρικό οξύ και υπερουριχαιμία»
   23 Μαρτίου 2016, Αθήνα
  58. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής με θέμα «Αθλητική καρδιά-Διαστρωμάτωση κινδύνου»
   14 Απριλίου 2016, ENHC
  59. Η.Τσούγκος
   «Στρογγυλό τραπέζι Λιπίδια και παράγοντες κινδύνου, εισήγηση “Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων στις γυναίκες»
   31ο  Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας
   06 Μάϊου 2016, Αθήνα
  60. Η.Τσούγκος
   Συντονιστής (moderator) στο πρόγραμμα HF COMPASS
   12 Οκτωβρίου 2016, Αθήνα
  61. Η.Τσούγκος
   Πρόεδρος σε «ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ- Ηχωκαρδιολογία»
   37o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
   22 Οκτωβρίου 2016, Αθήνα
  62. Η.Τσούγκος
   Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Πως θα αντιμετωπίσω ασθενή με….»
   Σεμινάριο Επιστημονικών Ενώσεων Ελληνικού Κολεγίου Καρδιολογίας
   16 Νοεμβρίου 2016,  Αθήνα
  63. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ: How to treat»
   7η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΝΑ Ιπποκράτειο
   19 Νοεμβρίου 2016,  Αθήνα
  64. Η.Τσούγκος
   ENTRESTO marketing presentation «Νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια»
   21 Οκτωβρίου 2016, Αθήνα
  65. Η.Τσούγκος
   Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Καρδιακή Ανεπάρκεια», «Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις  στη χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια»
   Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ενώσεως Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής «Καρδιά-Διαβήτης-Οφθαλμός & Μυοσκελετικό: όλες οι εξελίξεις»
   25 Νοεμβρίου 2016 ,Αθήνα
  66. Η.Τσούγκος
   Ομιλία «Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια: Το φορτίο της νόσου και οι ανάγκες του ασθενούς»
   26 Νοεμβρίου 2016, Αθήνα
  67. Η.Τσούγκος
   «Στρογγυλό τραπέζι με θέμα δίλλημα για τον κλινικό καρδιολόγο»
   18ο  Πανελλήνιο Συνέδριο καρδιακής ανεπάρκειας
   04 Φεβρουαρίου 2017, Αθήνα
  68. Η.Τσούγκος
   «Στρογγυλό Τραπέζι Παρουσίαση κλινικών περιστατικών»
   Πανελλήνια συνέδρια ομάδων εργασίας ΕΚΕ
   17 Φεβρουαρίου 2017, Θεσσαλονίκη
  69. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής «Η πρακτική διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης: Νέες κατευθύνσεις και λύσεις, παράγοντες κινδύνου στην καρδιαγγειακή νόσο- Δύσκολες κλινικές»
   Ελληνική εταιρεία λιπιδολογίας, αθηροσκλήρωσης  και αγγειακής νόσου περιπτώσεις
   31 Μαρτίου 2017, Καλάβρυτα
  70. Η.Τσούγκος
   Στρογγυλό τραπέζι καρδιο-ογκολογία: Ομιλητής με θέμα «Καρδιακή ανεπάρκεια και καρκίνος: κοινοί μηχανισμοί σε δύο διαφορετικές οντότητες»
   Διημερίδα καρδιο-ογκολογίας /καρδιακής ανεπάρκειας ομιλητής στοπ
   12 Μάϊου 2017, Αθήνα
  71. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Debate ECHO vs PAC, θέμα ομιλίας Con PAC»
   9o ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER
   27 Μάϊου 2017, Αθήνα
  72. Η.Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι «Προληπτική καρδιολογία»
   13ο ετήσιο συνέδριο Ελληνικού Κολεγίου Καρδιολογίας
   17 Ιουνίου 2017, Αθήνα
  73. Η.Τσούγκος
   Ομιλία «Νέες προοπτικές στην αντιμετώπιση της Καρδιακής Ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης»
   24 Ιουνίου 2017, Αθήνα
  74. Η.Τσούγκος
   Στρογγυλό τραπέζι «Στεφανιαία νόσος με θέμα η θέση της ασπιρίνης στην πρωτογενή πρόληψη»
   5ο πανελλήνιο συνέδριο θρόμβωσης –Αντιθρομβωτικής αγωγής
   23 Σεπτεμβρίου 2017, Αθήνα
  75. Η.Τσούγκος
   Ειδικός σχολιαστής στην κλειστή συνάντηση με θέμα «Ανάπτυξη ενός εντύπου ενημέρωσης ασθενών»
   1η συνάντηση εργασίας ειδικών, με σκοπό τη δημιουργία δικτύου «Ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας (Hellenic Heart Failure Clinics Network) » ΕΜΕΚΑ
   13-14 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα
  76. Η.Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι «Βαλβιδοπάθειες»
   38ου Πανελληνίου Καρδιολογικού Συνεδρίου της Ελληνικής Καρδιολογικής  Εταιρείας
   220 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα
  77. Η.Τσούγκος
   Advisory Board «Διακοπή του Καπνίσματος»
   Χορηγός εταιρεία Mindview
   25 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα
  78. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια»
   2ο Μετεκαπιδευτικό σεμινάριο Καρδιά, Διαβήτης και Μυοσκελετικό, ένωση Ελεύθερων Επαγγελματιών Ιατρών Αττικής
   24 Νοεμβρίου 2017,Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα
  79. Η. Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι «Καρδιακή ανεπάρκεια»
   Σεμινάριο επιστημονικών ενώσεων Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας
   24 Νοεμβρίου 2017, Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα
  80. Η. Τσούγκος
   Σχολιαστής στο στρογγυλό τραπέζι «Συννοσηρότητες  στην καρδιακή ανεπάρκεια»
   2 Δεκεμβρίου 2017, Ιπποκράτειο
  81. Η. Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Imaging of Myocardial Perfusion»
   2 Δεκεμβρίου 2017, Αθήνα
  82. Η. Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Σακχαρώδης διαβήτης –πρόληψη και αντιμετώπιση καρδιοπαθειών»
   Θέμα: «Ασπιρίνη και στατίνες σε σακχαρώδη διαβήτη :σε όλους;»
   21ο Συμπόσιο Αθηροσκήρωσης και Συναφών Παραγόντων Κινδύνου
   8-9 Δεκεμβρίου 2017, Αθήνα
  83. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι « Καρδιακή ανεπάρκεια νεότερες εξελίξεις και συννοσηρότητες»
   Θέμα: «Guidelines στη διάγνωση και την αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας»
   Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ερρίκος Ντυνάν HC
   25 Ιανουαρίου 2018, Ερρίκος Ντυνάν HC
  84. Η.Τσούγκος
   2η Συνάντηση Ειδικών για τη δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου Ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας
   19ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής ανεπάρκειας, ΕΜΕΚΑ
   2 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα
  85. Η.Τσούγκος
   Σχολιαστής στο στρογγυλό τραπέζι «Εξελίξεις στις μυοκαρδιοπάθειες»
   19ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής ανεπάρκειας, ΕΜΕΚΑ
   3 Φεβρουαρίου 2018, Αθήνα
  86. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Ο ρόλος της απεικόνισης στην καρδιακή ανεπάρκεια»
   Θέμα: «Ο ρόλος των απεικονιστικών τεχνικών στην διάγνωση και παρακο- λούθηση των μυοκαρδιοπαθειών. Υπερηχοκαρδιογραφία / Μαγνητική τομογραφία καρδιάς / Σπινθηρογράφημα»
   Πανελλήνιο σεμινάριο ομάδων εργασίας ,ΕΚΕ
   8-11 Φεβρουαρίου 2018, Θεσσαλονίκη
  87. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής  με θέμα: « Συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, ο κρίσιμος ρόλος της οικογένειας στην αναγνώριση των συμπτωμάτων ενός απειλητικού για τη ζωή συνδρόμου.»
   3ο Forum Υγείας 2018
   17-18 Μαρτίου 2018, Αθήνα
  88. Η. Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος»
   Θέμα: Η συνεισφορά των απεικονιστικών τεχνικών στη διάγνωση και πρόληψη του αιφνίδιου θανάτου.
   4ο Workshop Αρρυθμιών και Βηματοδότησης.
   30-31 Μαρτίου 2018,  Αθήνα
  89. Η. Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Καρδιακή ανεπάρκεια»
   Θέμα: Βελτίωση της πρόγνωσης και της ποιότητας ζωής στην καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξωθήσεως. Η εμπειρία από τη χρήση των ARNIs.
   Πανελλήνιο συνέδριο ένωσης ελεύθερων επαγγελματιών καρδιολόγων Ελλάδος 30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2018,  Βόλος
  90. Η. Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Συμπτώματα Καρδιακής Ανεπάρκειας»
   Θέμα: O κρίσιμος ρόλος της οικογένειας στην αναγνώριση των συμπτωμάτων ενός απειλητικού για την ζωή συνδρόμου Υποστήριξη ατόµων µε καρδιοπάθεια και η συμβολή των φροντιστών του.
   INNOVATHENS
   03 Μαΐου 2018, Αθήνα
  91. Η. Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι « Παρουσίαση και ανάλυση παθολογικών περιστατικών»
   17ο σεμινάριο Κλινικής Υπερηχογραφίας και Καρδιαγγειακών Παθήσεων.
   4-5 Μαΐου 2018, Ιπποκράτειο ΓΝΑ
  92. Η. Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Καρδιαγγειακές επιπλοκές στον Ογκολογικό ασθενή».
   Θέμα: Αρτηριακή και Πνευμονική υπέρταση
   3η διημερίδα καδριο-ογκολογίας /καρδιακής ανεπάρκειας
   11-12 Μαΐου 2018, Αθήνα
  93. Η. Τσούγκος
   Chairperson , round table Role of imaging in arrhythmia/devices II
   3rd international congress  on cardiovascular imaging in clinical practice
   17-19 May 2018, Athens
  94. Η. Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων-υπολιπιδαιμική  αγωγή».
   Θέμα: Υπάρχει ρόλος για τα παλιότερα υπολιπιδαιμικά φάρμακα;
   14ο ετήσιο συνέδριο Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας
   28-30 Ιουνίου 2018,Ιωάννινα
  95. Η. Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Η διαχείριση και ο έλεγχος των μείζονων συμπεριφορικών παραγόντων κινδύνου για την υγεία: η συμβολή των νέων εργαλείων για την αντιμετώπισή τους».
   Θέμα: Τεχνικές και μέθοδοι μείωσης του κινδύνου.
   Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας και Πολιτικής Υγείας
   6-8 Ιουλίου 2018, Ξυλόκαστρο
  96. Η. Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι «Τεχνικές Απεικόνισης της Μυοκαρδιακής Αιμάτωσης».
   Ελληνική εταιρεία πυρηνικής ιατρικής και μοριακής απεικόνισης.
   6 Ιουλίου 2018, Αθήνα
  97. Η.Τσούγκος
   Consensus Meeting “Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΝΕΩΝ ‘ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ’ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ”
   Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Οικονομίας & Πολιτικής της Υγείας
   6-8 Ιουλίου 2018, Ξυλόκαστρο
  98. H.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Βέλτιστη φαρμακευτική αντιμετώπιση της  χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας με εμιωμένο κλάσμα εξωθήσεως: Ανάλυση περιστατικών.»
   2ο περιφερειακό καρδιολογικό συνέδριο, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
   28-29 Σεπτεμβρίου 2018, Αγρίνιο
  99. H.Τσούγκος
   Ειδικός σχολιαστής στο στρογγυλό τραπέζι «Πρακτικές οδηγίες για τη διαχείρηση των σημαντικότερων συννοσηροτήτων».
   3η συνάντηση Ειδικών ,Εταιρεία Μελέτης και Έρευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας
   12-13 Οκτωβρίου 2018, Αθήνα
  100. H.Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι «Απεικόνιση»
   39ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
   18-20 Οκτωβρίου 2018, Αθήνα
  101. H.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Καρδιακή Ανεπάρκεια και Αρρυθμίες»: Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση καρδιακής ανεπάρκειας-Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια.
   25 Οκτωβρίου 2018, Αθήνα
  102. H.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Καρδιακή Ανεπάρκεια- Το μέγεθος του προβλήματος και η σημασία της συνεργασίας Παθολόγου – Καρδιολόγου για τη βελτιστοποίηση του κλινικού αποτελέσματος», με τίτλο : Πώς να θεραπεύσω τους ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης; Διαχείριση πρακτικών ζητημάτων.
   32ο  Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.)
   18-20 Νοεμβρίου 2018, Θεσσαλονίκη
  103. H.Τσούγκος
   Ομιλητής με Θέμα «Καρδιακή Ανεπάρκεια στον διαβητικό Πληθυσμό»
   22 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα
  104. H.Τσούγκος
   Σχολιαστής στο στρογγυλό τραπέζι « Στεφανιαία νόσος»
   1ο Συνέδριο Δομικών Παθήσεων Καρδιάς και Βαλβιδοπαθειών, Ινστιτούτο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Καρδιαγγειακών Παθήσεων.
   23-24 Νοεμβρίου 2018, Αθήνα
  105. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Κολπική μαρμαρυγή-Αντιπαραθέσεις»:
   “Καρδιακή ανεπάρκεια και κολπική μαρμαρυγή” αναπτύσσοντας την
   άποψη: “Οι εξελίξεις στη φαρμακευτική αγωγή έχουν τον πρώτο ρόλο”.
   22ο Συμπόσιο Αθηροσκλήρωσης & Συναφών Παραγόντων Κινδύνου,
   30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα.
  106. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Αρρυθμίες και καρδιακή ανεπάρκεια»:
   ¨ Τα νεότερα φαρμακα στην καρδιακή ανεπάρκεια¨
   3ο Μετεκπαιδευτικό συνέδριο Καρδιά,Διαβήτης και Μυοσκλετικό: Όλες οι
   Εξελίξεις, Ε.Ε.Λ.Ι.Α
   30 Νοεμβρίου-1 Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα
  107. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής με θέμα : «Εξελίξεις Στην Επεμβατική θεραπεία της Στεφανιαίας Νόσου»
   14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ “ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2018 & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2019 ΣΤΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ”, Αττικόν.
   14-16 Δεκεμβρίου 2018,Αθήνα
  108. Η. Τσούγκος
   Ομιλητής με θέμα : Βασικές Αρχές  Καρδιαγγειακής Ιατρικής -Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια: παθοφυσιολογία/κλινική εικόνα.
   ΓΝΑ Ιπποκράτειο
   18 Δεκεμβρίου 2018
  109. Η.Τσούγκος
   Σχολιαστής στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: Προβλήματα και διλήμματα στη φαρμακευτική αγωγή.
   20o Πανελλήνιο Συνέδριο της Καρδιακής Ανεπάρκειας
   Φεβρουάριος 2019, Αθήνα
  110. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Ηχοκαρδιογραφία στην επεμβατική καρδιολογία»
   Θέμα: Ασθενείς προς TAVI με σημαντική ανεπάρκεια μιτροειδούς. Μία ριψοκίνδυνη απόφαση
   Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας, ΕΚΕ
   21-23 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη
  111. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Απεικόνιση στην καρδιακή ανεπάρκεια
   Η Α/α Θώρακος στην καρδιακή ανεπάρκεια»
   Θέμα: Υπερηχοκαρδιογράφημα-δείκτες πρόγνωσης
   Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας, ΕΚΕ
   21-23 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη
  112. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι «Ενδιαφέροντα κλινικά περιστατικά»
   Θέμα:Παρουσίαση περιστατικού
   Συνέδριο Καρδιαγγειακής Ιταρικής
   8-9 Μαρτίου 2019, Αθήνα
  113. Η.Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Στεφανιαία νόσος και σακχαρώδης διαβήτης».
   Κολέγιο καρδιολογίας
   29-30 Μαρτίου 2019, Αθήνα
  114. Η. Τσούγκος
   Ομιλητής στο στρογγυλό τραπέζι ¨Καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης»
   Θέμα: Κλινικές μελέτες που όρισαν την κλινική αντιμετώπιση των ασθενών.
   5-7 Απριλίου 2019, Καστορία
  115. Η.Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Καρδιακή ανεπάρκεια-Μυοκαρδιοπάθειες-Άλλα»
   Νοσοκομείο 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
   20 Απριλίου 2019, Αθήνα
  116. Η.Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση ασθενών με κολπική μαρμαρυγή και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο».
   2 Μαϊου 2019, Αθήνα
  117. Η.Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ο ρόλος της απεικόνισης στην καρδιακή ανεπάρκεια».
   2 Μαϊου 2019, Αθήνα
  118. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής με Θέμα: «Ασθενής με κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια».
   34ο Συνέδριο Κλινικής Καρδιολογίας
   3 Μαΐου 2019, Αθήνα
  119. Η.Τσούγκος
   Ομιλητής με Θέμα: «Προληψη και αποκατασταση στην καρδιακη ανεπαρκεια».
   Σύλλογος Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών,ΕΠΙΟΝΗ
   6 Μαΐου 2019, Αθήνα
  120. Η.Τσούγκος
   Εισηγητής στη συνεδρία: «Αρρυθμίες και Καρδιακή Ανεπάρκεια» με θέμα:
   Επαναιμάτωση, πότε και σε ποιους
   Διημερίδα Καρδιο-ογκολογίας και καρδιακής ανεπάρκειας, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ
   11 Μαΐου 2019, Αθήνα
  121. Η.Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι: «Tobacco control-Smoking Cessation»
   2nd Scientific Summit Tobacco Harm Reduction
   29 Μαϊου 2019, Αθήνα
  122. Η.Τσούγκος
   Πρόεδρος στο στρογγυλό τραπέζι: «Εφαρμογές Θωρακοσκόπικής χειρουργικής.
   Ένα πεδίο με ταχύτατες εξελίξεις.»
   Pulse and Cardio Electrics 2019
   1 Ιουνίου 2019, Κρήτη
 • 2018
  Κύριος Ερευνητής –« Μη παρεμβατική πολυκεντρική μελέτη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ροσουβαστατίνης (PLATOREL) σε ασθενείς με υπερλιπιδαιμία και άλλους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου (μελέτη Platinum). Χορηγός εταιρεία Elpen.

  2018
  Συνερευνητής στη Μελέτη παρατήρησης της χρήσης του Repatha σε Ευρωπαίους ασθενείς με υπερλιπιδαιμία μέσω σειριακής ανασκόπησης του ιατρικού τους φακέλου. Χορηγός εταιρεία Amgen

  2017
  Κύριος Ερευνητής-«Μη παρεμβατική μελέτη για την εκτίμηση της πραγματικής φροντίδας – Περιγραφή της αντιμετώπισης της καρδιακής ανεπάρκειας στην Ευρώπη (Assessment of Real LIfe cAre – Describing EuropeaN Heart FailurE Management) (μελέτη ARIADNE)». Χορηγός εταιρεία Novartis.

  2016
  Κύριος Ερευνητής-«Μη παρεμβατική κλινική μελέτη ασθενών Μετά Από Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο στην Ελλάδα με κωδικό: ¨ΜΚ-0653Α-840/PACSS». Χορηγός εταιρεία MSD.

  2016
  Κύριος Ερευνητής-«Πολυκεντρική, ανοικτή προοπτική μελέτη παρατήρησης με τίτλο: «Μελέτη ΠΑΓΟΔΑ-Επίδραση Πιταβαστατίνης ή Ατορβαστατίνης στη Γλυκόζη Ορού μετρίου ως πολύ σοβαρού κινδύνου για ανάπτυξη Σακχαρώδη Διαβήτη Ασθενών» Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης. Χορηγός εταιρεία EMRI.

  2016
  Κύριος Ερευνητής-«Μια Προοπτική, Πολυκεντρική Μελέτη Παρατήρησης για τον  Έλεγχο της Επίδρασης της Από του Στόματος Φλεκαϊνίδης Παρατεταμένη Αποδέσμευσης Flecardia  στην Ποιότητα Ζωής των Ασθενών με Κολπική Μαρμαρυγή στην Ελλάδα – Η μελέτη REFLEC-CR». Χορηγός εταιρεία Winmedica.

  2016
  Κύριος Ερευνητής-« Ευρωπαϊκή συγκριτική, προοπτική μελέτη παρατήρησης, διάρκειας τριών ετών πάνω στην ασφάλεια της σταθερής δόσης συνδυασμού πραβαστατίνης 40 mg/φαινοφιμπράτης 160 mg (Pravafenix®) έναντι μόνο στατίνης σε πραγματική κλινική πρακτική» . Χορηγός εταιρεία SMB Laboratories.

  2015
  Κύριος Ερευνητής-«Προοπτική μελέτη παρατήρησης για την αξιολόγηση συμμόρφωσης των ασθενών στο Irbersartan Actavis ή Ibersartan HCT Actavis στην καθ΄ημέρα κλινική πράξη».  Χορηγός εταιρεία Becro.

  2015
  Κύριος Ερευνητής-«Μη παρεμβατική προοπτική διαχρονική μελέτη φάσης IV με τίτλο ¨Η χρήση της Ρανολαζίνης στη θεραπεία της Σταθερής Στηθάγχης –RANGER¨». Χορηγός εταιρεία Menarini.

  2015
  Κύριος Ερευνητής-«Επιδημιολογική μελέτη για την ανίχνευση της κολπικής μαρμαρυγής μέσω διαδικασίας διαλογής κατά την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο σπίτι σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας {HomeAF]». Χορηγός εταιρεία Pfizer.

 • Κλινικό Έργο στη Β΄ Καρδιολογική Κλινική του ΕΝHC

  1.Σύγχρονη Οργάνωση

  Στη Β΄ Καρδιολογική κλινική περιλαμβάνονται τα εξής τμήματα:
  • Τμήμα προληπτικής καρδιολογίας που περιλαμβάνει:

  • Ιατρείο προαθλητικού ελέγχου
  • Ιατρείο αρτηριακής υπέρτασης
  • Ιατρείο λιπιδαιμικού ελέγχου
  • Ιατρείο στεφανιαίας νόσου
  • Ιατρείο κολπικής μαρμαρυγής

  • Τμήμα καρδιακής ανεπάρκειας που περιλαμβάνει:

  • Ιατρείο καρδιακής ανεπάρκειας
  • Ιατρείο πνευμονικής υπέρτασης και συστηματικών νοσημάτων
  • Ιατρείο καρδιο-ογκολογίας
  • Ιατρείο μυοκαρδιοπαθειών

  • Τμήμα αναίμακτων απεικονιστικών τεχνικών που περιλαμβάνει:

  • Υπερηχοκαρδιογραφικό εργαστήριο
  • Εργαστήριο δοκιμασίας κόπωσης
  • Σπινθηρογραφήματα του μυοκαρδίου

  • Τμήμα γυναικείων καρδιολογικών νοσημάτων (γυναικείας καρδιάς) που περιλαμβάνει:

  • Ιατρείο γυναικείας καρδιάς
  • Τμήμα άσκησης και αποκατάστασης
  • Ιατρείο καρδιακής άσκησης
  • Ιατρείο διακοπής καπνίσματος

  2.Ερευνητική Δραστηριότητα

  Η Β΄ Καρδιολογική κλινική του ΕΝΗC  αποτελεί μια απο τις πρωτοπόρες ερευνητικές μονάδες στον τομέα της καρδιακής ανεπάρκειας. Σε αυτό το πλαίσιο αποτελεί ένα από τα κέντρα αναφοράς νέων θεραπευτικών σκευασμάτων στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας και συγκεκριμένα του φαρμάκου LCZ 696Β με συγκεκριμένο πρωτόκολλο, σε συνεργασία με τη φαρμακευτική εταιρεία παραγωγής του. Ειδικότερα συμμετέχει στο πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης του φαρμάκου LCZ 696Β.

  3.Ημερίδες – Συνέδρια

  Α. Η Β΄ Καρδιολογική κλινική του ENHC οργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία και συμμετοχή ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων στο Αμφιθέατρο του ENHC  τις εξής ημερίδες:

  • Καρδιακή αποκατάσταση στην καρδιακή ανεπάρκεια, 29/10/2015
  • Κέντρο πρόληψης Γυναικείων Καρδιαγγειακών Νοσημάτων, 26/02/2016
  • Συννοσηρότητες στην καρδιακή ανεπάρκεια, 22/03/2016
  • Αθλητική καρδιά, 12/04/2016
  • Γυναίκα και Κάπνισμα: Βλαβερές Συνέπειες 01/06/2018

  Β. Η Β΄ Καρδιολογική Κλινική του ENHC διοργάνωσε επιστημονική διημερίδα με θέμα «Εξελίξεις στην Καρδιολογία», 30/09-01/10-2016

  4.Εκπαιδευτικό Έργο

  Α. Στο εκπαιδευτικό έργο της Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής του ENHC  περιλαμβάνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια από τα στελέχη της, ενδεικτικά αναφέρονται κάποια:

  • Αιμοδυναμικές μετρήσεις πιέσεων καρδιακών κοιλοτήτων
  • Οξεοβασική ισορροπία
  • Βαλβιδοπάθειες: πότε οδηγείται ο ασθενής σε επέμβαση?
  • Διαχείριση λοιμώξεων καρδιολογικών ασθενών
  • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια σε τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια
  • Νεότερα υπολιπιδαιμικά φάρμακα-κατευθυντήριες οδηγίες
  • Καρδιο-ογκολογία
  • Ανθεκτική καρδιακή ανεπάρκεια
  • Μικτές βαλβιδοπάθειες
  • Κρυπτογενές αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο από τη σκοπιά του καρδιολόγου
  • Κατευθυντήριες οδηγίες στην πνευμονική υπέρταση
  • Καρδιά και συστηματικά νοσήματα
  • Νεότερα δεδομένα στις μυοκαρδιοπάθειες

  Β. Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επαγγελμάτων Υγείας -Preceptorship

  19-23/06/2017
  Η Β΄ Καρδιολογική κλινική του ENHC διοργάνωσε και συντόνισε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών στην καρδιακή ανεπάρκεια. Η δομή του προγράμματος περιλάμβανε ομιλίες – εισηγήσεις από εξειδικευμένους διακεκριμένους καρδιολόγους στην Καρδιακή Ανεπάρκεια, κλινική άσκηση και παρουσίαση κλινικών περιστατικών.

  17-28/07/2017
  Πρόγραμμα παρακολούθησης / πρακτικής εμπειρίας (Internship) Αμερικάνων φοιτητών Atlantis. Έντεκα pre-med φοιτητές, από εξέχοντα Πανεπιστήμια της Αμερικής, μέσω του προγράμματος Atlantis Project σε συνεργασία με το AHEPA παρακολούθησαν την καθημερινή ιατρική πρακτική στα εξωτερικά ιατρεία και την  Κλινική του Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος.

  23-27/10/2017
  Η Β΄ Καρδιολογική κλινική του ENHC διοργάνωσε και συντόνισε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών στην καρδιακή ανεπάρκεια και τις συννοσηρότητες. Η δομή του προγράμματος περιλάμβανε ομιλίες – εισηγήσεις από εξειδικευμένους διακεκριμένους καρδιολόγους στην Καρδιακή Ανεπάρκεια, κλινική άσκηση και παρουσίαση κλινικών περιστατικών.

  20-22/06/2018
  Η Β΄ Καρδιολογική κλινική του ENHC διοργάνωσε και συντόνισε το τριήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών στην καρδιακή ανεπάρκεια, τη δυσλιπιδαιμία και την αρτηριακή υπέρταση. Η δομή του προγράμματος περιλάμβανε ομιλίες – εισηγήσεις από εξειδικευμένους διακεκριμένους καρδιολόγους στην Καρδιακή Ανεπάρκεια, κλινική άσκηση και παρουσίαση κλινικών περιστατικών.

  12-14/12/2018
  Η Β΄ Καρδιολογική κλινική του ENHC διοργάνωσε και συντόνισε το τριήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευμένων ιατρών στην καρδιακή ανεπάρκεια, τη δυσλιπιδαιμία και την αρτηριακή υπέρταση. Η δομή του προγράμματος περιλάμβανε ομιλίες – εισηγήσεις από εξειδικευμένους διακεκριμένους καρδιολόγους στην Καρδιακή Ανεπάρκεια, κλινική άσκηση και παρουσίαση κλινικών περιστατικών.

  5.Κοινωνικές Δράσεις

  Η Β΄ Καρδιολογική κλινική του ENHC συνεπής στην ανταπόδοση παροχών στην κοινωνία οργάνωσε κοινωνικές δράσεις , μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

  • Εβδομάδα στεφανιαίας νόσου με ειδικές προσφορές διαγνωστικών εξετάσεων (Σεπτέμβριος 2015)
  • Μήνας γυναικείας καρδιάς με ειδικές προσφορές διαγνωστικών ελέγχων (Μάρτιος 2016)
  • Προαθλητικός έλεγχος Εθνικής Ομάδας Κωπηλασίας με ειδικές προσφορές διαγνωστικών ελέγχων
  • Προαθλητικός έλεγχος σε συνεργασία με το Τμήμα Κολύμβησης του Παναθηναϊκού, σε όλους τους αθλητές που συμμετείχαν στο «Τρόπαιο Παναθηναϊκού 2017» και τους συγγενείς τους ( 21-22 Ιανουαρίου 2017)
  • Παγκόσμια ημέρα καρδιάς με ειδικό πακέτο προληπτικού Καρδιολογικού Ελέγχου (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2017)

  6.Συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια

  Ως Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου φιλοξενήσαμε στην Β’ Καρδιολογική κλινική για την πρακτική τους εκπαίδευση τους 5ετής φοιτητές της Ιατρικής. Οι φοιτητές παρακολούθησαν μαθήματα στο Αμφιθέατρο καθώς και τις εργασίες των εξωτερικών ιατρείων και της κλινικής.

  Επιλογές Απορρήτου

  Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας συγκατάθεσης και να προσδιορίσετε με ποιους τρόπους θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας σύμφωνα με τους παρακάτω σκοπούς. Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για εμάς, ανεξάρτητα από αυτές για τους τρίτους συνεργάτες μας. Κάθε σκοπός συνοδεύεται από μια περιγραφή, ώστε να γνωρίζετε με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε, εμείς και οι συνεργάτες μας, τα δεδομένα σας.

  Για λόγους απόδοσης και ασφάλειας χρησιμοποιούμε το Cloudflare
  ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
  Το Cloudflare χρησιμοποιεί τα cookies _cflb, _cf_bm και _cfduid για να μεγιστοποιήσει τους πόρους δικτύου, να διαχειριστεί την επισκεψιμότητα και να προστατεύσει τους ιστότοπους των πελατών μας από κακόβουλη επισκεψιμότητα.

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το προσαρμοσμένο περιεχόμενο.

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τον κώδικα παρακολούθησης του Google Analytics.
  Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους ιδιοκτήτες ιστοτόπου να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Καθώς ένας χρήστης περιηγείται σε ιστοσελίδες, το Google Analytics παρέχει ετικέτες JavaScript (βιβλιοθήκες) για τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων για την καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τη σελίδα που έχει δει ο χρήστης, για παράδειγμα, η διεύθυνση URL της σελίδας. Οι βιβλιοθήκες JavaScript του Google Analytics χρησιμοποιούν τα cookies HTTP για να "θυμούνται" τι έχει κάνει ένας χρήστης σε προηγούμενες σελίδες / αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο.

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις γραμματοσειρές Google.
  Οι Γραμματοσειρές Google καταγράφουν αρχεία των CSS και των αιτημάτων αρχείων γραμματοσειράς και η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα διατηρείται ασφαλής. Οι συνολικοί αριθμοί χρήσης παρακολουθούν πόσο δημοφιλείς οικογένειες γραμματοσειρών είναι και δημοσιεύονται στη σελίδα αναλυτικών στοιχείων. Χρησιμοποιούμε δεδομένα από τον ανιχνευτή ιστού της Google για να εντοπίσουμε ποιοι ιστότοποι χρησιμοποιούν γραμματοσειρές Google. Αυτά τα δεδομένα δημοσιεύονται και είναι προσβάσιμα στη βάση δεδομένων BigQuery της γραμματοσειράς Google. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγει η Google και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται και διασφαλίζεται, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Google.

   

  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τους Χάρτες Google.
  Για τους χρήστες του API Χάρτας Ενσωμάτωσης Χαρτών, η Google χρησιμοποιεί ανώνυμα cookies για να καθορίσει τον αριθμό μοναδικών χρηστών του API. Η Google συγκεντρώνει επίσης στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους τύπους λειτουργιών που χρησιμοποιούνται από το προϊόν των Χαρτών.


  Κάντε κλικ για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τις ενσωματώσεις βίντεο.
  Οι πάροχοι των βίντεο (π.χ. YouTube, Vimeo) μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τους χρήστες και να κάνουν καταγραφή πληροφοριών που βοηθά να μετρήσουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο του ιστότοπου. Ενεργοποιώντας τις ενσωματώσεις βίντεο, αποδέχεστε τους όρους χρήσης που αναφέρει κάθε πάροχος στη στην πολιτική απορρήτου του.

  Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.
  Πολιτική Απορρήτου